Czysta wodna

zadbaj o wodę w twoim domu

 Kto wykonuje badanie wody basenowej?

Podstawowy zakres badania wody pitnej obejmuje pomiar wielu parametrów. Dzięki nim otrzymujemy informację, czy woda nadaje się do spożycia. Informacje zawarte w analizie mają wpływ na zdrowie mieszkańców gospodarstwa domowego. Firma Zbadamy wodę oferuje swoim klientom trzy podstawowe badania wody, tj. badanie fizykochemiczne, badanie mikrobiologiczne oraz badanie pełne. Czym charakteryzuje się to pierwsze? Dzięki temu badaniu dowiadujemy się o parametrach fizycznych oraz o zawartości poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. Podczas badania analizuje się mętność, barwę, zapach, przewodność elektrolityczną oraz Ph. Z kolei badanie mikrobiologiczne dostarcza nam informacji o zawartości bakterii i mikroorganizmów w wodzie. Chodzi tutaj głównie o liczbę bakterii z grupy Coli, enterokoków kałowych oraz liczbę mikroorganizmów. Z kolei ostatnie badanie ma na celu analizę pełną. Co to oznacza? Badanie pełne obejmuje parametry zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne. Dzięki niej woda zostaje zbadana tak, aby za jednym razem sprawdzić parametry fizyczne, bakterie oraz substancje chemiczne. Co więcej, w badaniu pełnym poszerzonym analizuje się wodę pod kątem zawartości aluminium. Zakres badania obejmuje azotany, azotyny, barwę, jon amonowy, enterokoki kałowe, liczbę kalorii grupy Coli, mangan, mętność oraz odczyn Ph. Ponadto sprawdza się również przewodność, smak, twardość ogólną, zapach i żelazo ogólne. Przepisy prawne mówią także o tym, aby badaniom podlegała woda basenowa. Stan wody musi być zgodny z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Badanie wody basenowej przeprowadzają profesjonalne firmy według metod referencyjnych. 

Tego typu jednostki są zobowiązane do nieustannego śledzenia przepisów sanitarnych, które mówią o częstotliwości przeprowadzania badań, pobierania próbek i zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Do zrealizowania badań zobowiązani są właściciele kąpielisk, basenów i pływalni.