Czysta wodna

zadbaj o wodę w twoim domu

Jakich badań wody wymaga Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia?

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna zostać poddane rozszerzonej analizie. Ważne jest, aby monitorować parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Woda powinna być badana regularnie co najmniej raz w roku. Trzeba ją badać wtedy, gdy jej zapach jest nieprzyjemny, kolor mętny, a smak nienaturalny. Twardość wody wpływa na szorstkość naszej skóry i pozostawia ją twardą. Woda nie może zostawiać białego osadu ani rdzy na ubraniach, akcesoriach do pielęgnacji oraz na ciele. Badanie wody w Białymstoku przeprowadza profesjonalna firma Zbadamy wodę. Na stronie internetowej można zapoznać się ze szczegółową ofertą i cennikiem. Główny Inspektor Sanitarny narzuca obowiązek przeprowadzenia badania badania mikrobiologicznego, fizykochemicznego lub badanie pełne poszerzone. 

W jaki sposób odpowiednio pobrać próbkę wody do badania?

Dwa sposoby umożliwiają właściwy pobór wody.  Pierwszy z nich zakłada, że wodę pobiera akredytowany próbobiorca. W tym przypadku badanie wykonuje się na zlecenie Sanepidu. Z kolei na potrzeby własne, na przykład, aby sprawdzić wodę w studni lub w wodociągu próbka jest pobierana samodzielnie przez zleceniobiorcę. W momencie pobierania wody warto przygotować się do całego procesu. Należy pamiętać, aby pojemnik do wody był czysty wewnątrz i zewnątrz. Na szczególną uwagę zasługują korki i szyjki. Muszą być sterylnie czyste. Co więcej, każda próbka z wodą musi zostać szczegółowo opisana, tak aby laboratorium nie miało problemu z ich identyfikacją. Próbki z wodą trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i ewentualnym rozlaniem podczas transportu. Ważne, aby pojemniczki zostały umieszczone w skrzynce, gdzie temperatura jest niższa w porównaniu z pobraną wodą. Na samym końcu niezwłocznie wodę należy oddać do laboratorium. Próbek nie można przechowywać, na przykład przez kilka dni w domowych warunkach. Ważną informację stanowi fakt, że transport nie powinien być dłuższy niż 48 godzin.