Czysta wodna

zadbaj o wodę w twoim domu

Badanie wody pitnej na obecność mikroorganizmów i pierwiastków

Badanie wody w Poznaniu i na terenie innych dużych miast realizuje placówka Zbadamy wodę. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego i dlatego też ma się pewność, że wyniki analiz są miarodajne i zawsze prawdziwe. Pracownicy pobierają wodę z kranu lub ze studni, ale również przyjmują gotowe próbki wody do badania wykonane przez mieszkańców przez zleceniobiorców. Ważne, aby mieszkańcy sami mieli na uwadze jakość wody, a w przypadku nieprawidłowości niezwłocznie zgłosili się do Sanepidu. Celem monitoringu kontrolnego jest regularne pobieranie wody z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego. Monitoring różni się od zwykłej kontroli tym, że wodę oddaje się do badania o wiele częściej. Według zaleceń Sanepidu monitoring wykonuje się co najmniej kilka razy w roku. 

Co obejmuje klasyczny monitoring wody? 

Poszerzone badania  fizykochemiczne i badania mikrobiologiczne. Badana woda, aby była zdatna nie może przekraczać parametrów i norm bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. Co więcej, w wodzie nie mogą żyć i rozwijać się organizmy chorobotwórcze i pasożyty. Ważne jest badanie na obecność bakterii z grupy Coli oraz paciorkowców kałowych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Równie niebezpieczne dla domowników są bakteria Legionellę, która powoduje duszności, mdłości, gorączkę oraz trudności w oddychaniu, a także enterokoki, ponieważ wskazują na obecność ludzkiego kału w wodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *